Salabacke El

kent.mattsson@salabackeel.se

 

Vi finns på Björkgatan 65

Från Uppsala station

Passera Centralstationen söderut, tag vänster vid andra trafikljuset
in på Strandbokilen. Tag höger vid först trafikljuset in på Bolandsgatan.
Följ den till korsningen med Björkgatan,tag höger och vi ligger efter
200 m på höger sidan.

 

Från Stockholm
Passera Gnista-rondellen och fortsätt E4:an norrut. Vid tredje trafikljuset
tag vänster. Följ Fålhagsleden fram till korningen Björkgatan där ni tar
vänster och ni hittar oss efter 400 m på höger sida.